Mã Chứng Khoán   Tin tức  

TV2: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn America LLC

HOSE - 27/10/2020 16:44:22
TV2: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn America LLC

America LLC báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 như sau:


Tài liệu đính kèm
  42634_CDL--America-LLC.pdf

Tin tức về TV2

Tin tức cùng ngành