Mã Chứng Khoán   Tin tức  

MHC: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn CTCP TM và Đầu tư HT Đông Nam Á

HOSE - 02/11/2020 10:45:24
MHC: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn CTCP TM và Đầu tư HT Đông Nam Á

CTCP TM và Đầu tư HT Đông Nam Á báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần MHC như sau:


Tài liệu đính kèm
  60103_DT-HT-Dong-Nam-A.pdf

Tin tức về MHC

Tin tức cùng ngành