Mã Chứng Khoán   Tin tức  

ASG: Giải trình chênh lệch LNST BCTC HN và Riêng quý 3/2020 so với cùng kỳ năm trước

HOSE - 02/11/2020 14:50:41
ASG: Giải trình chênh lệch LNST BCTC HN và Riêng quý 3/2020 so với cùng kỳ năm trước

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG giải trình chênh lệch LNST BCTC HN và Riêng quý 3/2020 so với cùng kỳ năm trước như sau:


Tài liệu đính kèm
 22621_ng-va-HN-Q3.2020.pdf

Tin tức về ASG

Tin tức cùng ngành