Mã Chứng Khoán   Tin tức  

MQN: Trương Minh Khương - Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 9.712 CP

HNX - 02/11/2020 15:06:54
MQN: Trương Minh Khương - Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 9.712 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trương Minh Khương
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: MQN
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 9.712 CP (tỷ lệ 0,32%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 9.712 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: nhu cầu tài chính cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 04/11/2020
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 01/12/2020.

Tin tức về MQN

Tin tức cùng ngành