Mã Chứng Khoán   Tin tức  

MQN: Lê Cao Thanh - Kế toán trưởng - đăng ký bán 2.983 CP

HNX - 05/11/2020 14:06:49
MQN: Lê Cao Thanh - Kế toán trưởng - đăng ký bán 2.983 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Cao Thanh
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Kế toán trưởng
- Mã chứng khoán: MQN
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.983 CP (tỷ lệ 0,1%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 2.983 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: nhu cầu tài chính cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 09/11/2020
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 08/12/2020.

Tin tức về MQN

Tin tức cùng ngành