Mã Chứng Khoán   Tin tức  

THI: Đính chính báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Phan Thị Hồng Thu

HOSE - 10/11/2020 16:08:54
THI: Đính chính báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Phan Thị Hồng Thu

Phan Thị Hồng Thu đính chính báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện như sau:


Tài liệu đính kèm
 30400_han-Thi-Hong-Thu.pdf

Tin tức về THI

Tin tức cùng ngành