Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VPR: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

HNX - 11/11/2020 17:25:40
VPR: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VPR của CTCP VINAPRINT như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/11/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/11/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (người sở hữu 10 cổ phiếu nhận được 01 cổ phiếu mới).
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2019 cho mỗi cổ đông được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân phát sinh sẽ bị hủy bỏ.
- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 104 cổ phiếu, với tỷ lệ hưởng cổ tức 10% cổ đông A nhận được 104*10%=10,4 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ cổ đông A nhận 10 cổ phiếu, phần lẻ 0,4 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty cổ phần VINAPRINT – Lầu 2, số 56 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Q3, TP.Hồ Chí Minh và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Tin tức về VPR

Tin tức cùng ngành