Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CMP: Ngày đăng ký cuối cùng Mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 - năm 2020

HNX - 13/11/2020 16:52:37
CMP: Ngày đăng ký cuối cùng Mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 - năm 2020
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CMP của Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/11/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/11/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 - năm 2020
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty thông báo sau cho cổ đông trong thư mời
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 2 tại trụ sở chính của công ty (Thôn Bình An, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế)
          - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Tin tức về CMP

Tin tức cùng ngành