Mã Chứng Khoán   Tin tức  

TCH: Giải trình chênh lệch KQKD 6 tháng đầu năm tài chính 2020

HOSE - 16/11/2020 14:21:38
TCH: Giải trình chênh lệch KQKD 6 tháng đầu năm tài chính 2020

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy giải trình chênh lệch KQKD 6 tháng đầu năm tài chính 2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
 12445_2020--30.09.2020.pdf

Tin tức về TCH

Tin tức cùng ngành