Mã Chứng Khoán   Tin tức  

DDM: Cao Tiến Dũng - Phó Tổng Giám đốc - đã bán 296.300 CP

HNX - 17/11/2020 16:49:13
DDM: Cao Tiến Dũng - Phó Tổng Giám đốc - đã bán 296.300 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Cao Tiến Dũng
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: DDM
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 296.300 CP (tỷ lệ 2,42%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 296.300 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 296.300 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 22/10/2020
- Ngày kết thúc giao dịch: 13/11/2020.

Tin tức về DDM

Tin tức cùng ngành