Mã Chứng Khoán   Tin tức  

MHC: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn CTCP Thương mại và Đầu tư HT Đông Nam Á

HOSE - 18/11/2020 16:22:43
MHC: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn CTCP Thương mại và Đầu tư HT Đông Nam Á

CTCP Thương mại và Đầu tư HT Đông Nam Á báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần MHC như sau:


Tài liệu đính kèm
  35523_ty-le-so-huu-CDL.pdf

Tin tức về MHC

Tin tức cùng ngành