Mã Chứng Khoán   Tin tức  

QST: Ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

HNX - 24/11/2020 13:59:23
QST: Ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu QST của CTCP Sách và Thiết bị Trường học Quảng Ninh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/11/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/11/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Số lượng cổ phiếu dự tính phát hành: 1.620.000
          - Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 1 quyền được mua 1 cổ phiếu mới)
          - Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
          - Phương án làm tròn : Cổ phiếu phát hành theo tỷ lệ 1:1 nên không có cổ phiếu lẻ.
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: + Cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua: Số cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết phát sinh (nếu có), Hội đồng Quản trị thực hiện việc phân phối, chào bán tiếp cho các đối tượng nhà đầu tư khác (bao gồm nhưng không hạn chế cổ đông là thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban lãnh đạo của công ty) với các điều kiện tương ứng đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu nhằm đảm bảo đợt chào bán thành công.
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: + Số cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết phát sinh khi được chào bán cho các đối tượng khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo đúng quy định.
+ Kết thúc đợt chào bán cổ phiếu (tính cả thời gian xin gia hạn) mà công ty không chào bán hết số lượng cổ phiếu đã đăng ký thì Hội đồng Quản trị căn cứ trên tình hình chào bán cổ phiếu thực tế, quyết định số lượng cổ phiếu chào bán thực tế và mức vốn điều lệ thực tế tăng thêm.
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 100 cổ phiếu QST tại thời điểm chốt danh sách cổ đông, theo tỷ lệ thực hiện quyền 1:1 thì cổ đông A được hưởng 100 x 1 = 100 quyền mua và được mua 100 cổ phiếu chào bán.
          - Thông tin về tài khoản đặt mua:
               + Tên tài khoản: Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh
               + Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Quảng Ninh
               + Số tài khoản: 111002853860
          - Loại cổ phiếu đặt mua: Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.
          - Thời gian chuyển nhượng quyền mua:
               + Thời gian bắt đầu: 09/12/2020
               + Thời gian kết thúc: 24/12/2020
          - Thời gian đăng ký đặt mua:
               + Thời gian bắt đầu: 09/12/2020
               + Thời gian kết thúc: 30/12/2020
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua tại Trụ sở chính của công ty – số 10 đường Long Tiên, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần, xuất trình chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu và nộp tiền đặt mua cổ phiếu vào tài khoản phong toả.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
          - Số lần chuyển nhượng quyền mua: Quyền mua cổ phiếu được chuyển nhượng 01 (một) lần, người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ ba.