Mã Chứng Khoán   Tin tức  

DGC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Phan Thế Tuyển

HOSE - 24/11/2020 14:17:49
DGC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Phan Thế Tuyển

Phan Thế Tuyển thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang như sau:


Tài liệu đính kèm
 50005_--Phan-The-Tuyen.pdf

Tin tức về DGC

Tin tức cùng ngành