Mã Chứng Khoán   Tin tức  

NHH: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings

HOSE - 24/11/2020 14:43:19
NHH: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings

Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội như sau:


Tài liệu đính kèm
  112614_An-Phat-Holdings.pdf

Tin tức về NHH

Tin tức cùng ngành