Mã Chứng Khoán   Tin tức  

MQN: Trương Minh Phương - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 10.356 CP

HNX - 24/11/2020 15:44:06
MQN: Trương Minh Phương - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 10.356 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trương Minh Phương
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: MQN
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 10.356 CP (tỷ lệ 0,34%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 10.356 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: nhu cầu tài chính cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 24/11/2020
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 23/12/2020.

Tin tức về MQN

Tin tức cùng ngành