Mã Chứng Khoán   Tin tức  

SII: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư

HOSE - 24/11/2020 20:07:46
SII: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư

Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn công bố Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư như sau:


Tài liệu đính kèm
 53008_-Ke-Hoach-Dau-Tu.pdf

Tin tức về SII

Tin tức cùng ngành