Mã Chứng Khoán   Tin tức  

TRC: Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 và tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2020

HOSE - 24/11/2020 20:08:57
TRC: Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 và tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2020

 Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh công bố Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
 53018_c-Dot-1-Nam-2020.pdf

Tin tức về TRC

Tin tức cùng ngành