Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VCS: Lưu Công An - Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 105.000 CP

HNX - 25/11/2020 11:16:10
VCS: Lưu Công An - Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 105.000 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lưu Công An
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: VCS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 305.079 CP (tỷ lệ 0,2%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 105.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 26/11/2020
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 25/12/2020.

Tin tức về VCS

Tin tức cùng ngành