Mã Chứng Khoán   Tin tức  

MQN: Lê Hồng Sơn - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký bán 16.329 CP

HNX - 25/11/2020 14:46:58
MQN: Lê Hồng Sơn - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký bán 16.329 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Hồng Sơn
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: MQN
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 16.329 CP (tỷ lệ 0,53%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 16.329 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 27/11/2020
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 25/12/2020.

Tin tức về MQN

Tin tức cùng ngành