Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VGC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Hoàng Kim Bồng

HOSE - 25/11/2020 14:47:54
VGC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Hoàng Kim Bồng

Hoàng Kim Bồng thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Tổng Công ty Viglacera - CTCP như sau:


Tài liệu đính kèm
 20519_NBHoang-Kim-Bong.pdf

Tin tức về VGC

Tin tức cùng ngành