Mã Chứng Khoán   Tin tức  

GEX: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Đào Thị Lơ

HOSE - 26/11/2020 09:33:18
GEX: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Đào Thị Lơ

Đào Thị Lơ báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam như sau:


Tài liệu đính kèm
 52845_D-CDNBDao-Thi-Lo.pdf

Tin tức về GEX

Tin tức cùng ngành