Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Cao su Đà Nẵng (DRC) lại thay đổi nhân sự cấp cao

DTCK - 26/11/2020 09:49:52
Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng (Mã chứng khoán: DRC – sàn HOSE) thông qua bổ nhiệm lãnh đạo cấp cao.

Theo đó, doanh nghiệp cho biết vừa bổ nhiệm ông Phạm Phong Thịnh – Giám đốc Xí nghiệp săm lốp Ô tô giữ chức vụ mới là Phó tổng giám đốc công ty.

Bên cạnh đó, bổ nhiệm lại ông Trần Đình Sơn giữ chức Giám đốc Xí nghiệp Năng lượng, bà Nguyễn Thị Liên giữ chức Trưởng phòng Xuất khẩu.

Trước đó, ngày 1/11/2020, doanh nghiệp cũng bổ nhiệm ông Lê Hoàng Khánh Nhựt vào vị trí Tổng giám đốc kiêm Thành viên HĐQT thay cho ông Nguyễn Thành Bình nghỉ hưu từ 1/11/2020.

Trong 9 tháng đầu năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu là 2.538,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 147 tỷ đồng, lần lượt giảm 12,2% và 13,4% so với 9 tháng đầu năm 2019. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm doanh nghiệp hoàn thành được 58% kế hoạch doanh thu và 66% kế hoạch lợi nhuận.

Trong đó, năm 2020 doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu 4.360 tỷ đồng, tăng 8% và lợi nhuận trước thuế 280 tỷ đồng, giảm 11% so với thực hiện năm 2019.

Tính tới 30/09/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp giảm 16% về 2.275,4 tỷ đồng. Trong đó, tài sản cố định trị giá 1.084,2 tỷ đồng, chiếm 47,6% tổng tài sản; tồn kho là 783,3 tỷ đồng, chiếm 34,4% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn là 179 tỷ đồng, chiếm 7,9% tổng tài sản.

Ngoài ra, trong kỳ tổng nợ vay giảm 416,6 tỷ đồng về 264,1 tỷ đồng, trong đó tỷ lệ nợ vay ngắn hạn và dài hạn trên tổng nguồn vốn giảm từ 25,1% về 11,6% so với đầu kỳ. Như vậy, có thể thấy doanh nghiệp tiếp tục thực hiện giảm lãi vay.

Trước đó, HĐQT đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV với chỉ tiêu doanh thu là 1.000 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với quý IV/2019. Lợi nhuận trước thuế mục tiêu 85 tỷ đồng, giảm 16%.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 25/11, cổ phiếu DRC tăng 350 đồng lên 20.600 đồng/cổ phiếu.

Tin tức về DRC

Tin tức cùng ngành