Mã Chứng Khoán   Tin tức  

DDM: Nguyễn Thế Hưng - Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 21.600 CP

HNX - 26/11/2020 10:47:56
DDM: Nguyễn Thế Hưng - Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 21.600 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thế Hưng
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: DDM
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 21.600 CP (tỷ lệ 0,18%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 21.600 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: cân đối tài chính cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 27/11/2020
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 22/12/2020.

Tin tức về DDM

Tin tức cùng ngành