Mã Chứng Khoán   Tin tức  

DDM: Nguyễn Duy Luân - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký mua 400.000 CP

HNX - 26/11/2020 10:48:31
DDM: Nguyễn Duy Luân - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký mua 400.000 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Duy Luân
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: DDM
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.209.182 CP (tỷ lệ 9,88%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 400.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Mua để nắm giữ
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 27/11/2020
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 22/12/2020.

Tin tức về DDM

Tin tức cùng ngành