Mã Chứng Khoán   Tin tức  

DDM: Công đoàn Công ty cổ phần Hàng Hải Đông Đô đăng ký bán 211.300 CP

HNX - 26/11/2020 10:57:01
DDM: Công đoàn Công ty cổ phần Hàng Hải Đông Đô - người có liên quan đến Kế toán trưởng; Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 211.300 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Công đoàn Công ty cổ phần Hàng Hải Đông Đô
- Mã chứng khoán: DDM
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 211.300 CP (tỷ lệ 1,73%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Đoàn Minh An
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Kế toán trưởng; Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Khác
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 211.300 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: cân đối tài chính công đoàn công ty
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 27/11/2020
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 22/12/2020.

Tin tức về DDM

Tin tức cùng ngành