Mã Chứng Khoán   Tin tức  

NKG: Báo cáo về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn

HOSE - 27/11/2020 14:54:55
NKG: Báo cáo về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn

Báo cáo về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn Công ty Cổ phần Thép Nam Kim như sau:


Tài liệu đính kèm
  14034_0201125-redacted.pdf

Tin tức về NKG

Tin tức cùng ngành