Mã Chứng Khoán   Tin tức  

MC3: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

HNX - 27/11/2020 15:45:02
MC3: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MC3 của CTCP Khoáng sản 3- Vimico như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/12/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/12/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến tháng 12/2020 (Công ty sẽ thông báo cho cụ thể cho cổ đông trong Thư mời họp)
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể cho cổ đông trong Thư mời họp
          - Nội dung họp: + Thông qua việc mua bán tinh quặng sắt manhetit với Tổng công ty khoáng sản - TKV;
+ Thông qua việc lựa chọn đối tác hợp tác đầu tư, khai thác mỏ Dự án ĐTXDCT khai thác lộ thiên mỏ sắt Làng Vinh, xã Võ Lao - Làng Cọ, xã Văn Sơn, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tin tức về MC3

Tin tức cùng ngành