Mã Chứng Khoán   Tin tức  

DXP: AFC Vietnam Fund (AFC VF Limited) không còn là cổ đông lớn

HNX - 27/11/2020 17:02:47
DXP: AFC Vietnam Fund (AFC VF Limited) không còn là cổ đông lớn
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: AFC Vietnam Fund (AFC VF Limited)- Mã chứng khoán: DXP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.487.100 CP (tỷ lệ 5,72%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 197.700 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.289.400 CP (tỷ lệ 4,96%)
- Ngày không còn là cổ đông lớn: 23/11/2020.

Tin tức về DXP

Tin tức cùng ngành