Mã Chứng Khoán   Tin tức  

IHK: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

HNX - 27/11/2020 17:23:15
IHK: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu IHK của CTCP In Hàng không như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/12/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/11/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 10/12/2020
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận tiền tại Phòng Tài chính kế toán – Công ty cổ phần In Hàng Không vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 10/12/2020 và xuất trình chứng minh thư nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.