Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HSG: Nghị quyết HĐQT về việc chuyển đổi Ban Kiểm toán nội bộ thành Ủy ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT

HOSE - 27/11/2020 17:42:53
HSG: Nghị quyết HĐQT về việc chuyển đổi Ban Kiểm toán nội bộ thành Ủy ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chuyển đổi Ban Kiểm toán nội bộ thành Ủy ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT như sau:


Tài liệu đính kèm
 50019_-toan-thuoc-HDQT.pdf

Tin tức về HSG

Tin tức cùng ngành