Mã Chứng Khoán   Tin tức  

DVC: Hà Văn Tiến - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký mua 760.000 CP

HNX - 27/11/2020 17:46:01
DVC: Hà Văn Tiến - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký mua 760.000 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hà Văn Tiến
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: DVC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.826.100 CP (tỷ lệ 26,18%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 760.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 04/12/2020
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 30/12/2020.

Tin tức về DVC

Tin tức cùng ngành