Mã Chứng Khoán   Tin tức  

DRC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Trương Thị Hồng Hoa

HOSE - 07/12/2020 12:40:38
DRC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Trương Thị Hồng Hoa

Trương Thị Hồng Hoa thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng như sau:


Tài liệu đính kèm
 50541_ong-Thi-Hong-Hoa.pdf

Tin tức về DRC

Tin tức cùng ngành