Mã Chứng Khoán   Tin tức  

TRC: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền

HOSE - 07/12/2020 13:03:28
TRC: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh (mã CK: TRC ) như sau:


Tài liệu đính kèm
 32044_m-2020-Bang-Tien.pdf

Tin tức về TRC

Tin tức cùng ngành