Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VGC: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng

HOSE - 09/12/2020 09:29:10
VGC: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng

Tổng Công ty Viglacera - CTCP công bố báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng như sau:


Tài liệu đính kèm
 60304_n-Do-Su-Dung-Von.pdf

Tin tức về VGC

Tin tức cùng ngành