Mã Chứng Khoán   Tin tức  

DDM: Nguyễn Thế Hưng - Phó Tổng Giám đốc - đã bán 21.600 CP

HNX - 09/12/2020 16:18:49
DDM: Nguyễn Thế Hưng - Phó Tổng Giám đốc - đã bán 21.600 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thế Hưng
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: DDM
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 21.600 CP (tỷ lệ 0,18%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 21.600 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 21.600 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 27/11/2020
- Ngày kết thúc giao dịch: 04/12/2020.

Tin tức về DDM

Tin tức cùng ngành