Mã Chứng Khoán   Tin tức  

DDM: Công đoàn Công ty cổ phần Hàng Hải Đông Đô - người có liên quan đến Kế toán trưởng; Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã bán 211.300 CP

HNX - 09/12/2020 16:19:23
DDM: Công đoàn Công ty cổ phần Hàng Hải Đông Đô - người có liên quan đến Kế toán trưởng; Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã bán 211.300 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Công đoàn Công ty cổ phần Hàng Hải Đông Đô
- Mã chứng khoán: DDM
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 211.300 CP (tỷ lệ 1,73%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Đoàn Minh An
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Kế toán trưởng; Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Khác
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 211.300 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 211.300 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 27/11/2020
- Ngày kết thúc giao dịch: 04/12/2020.

Tin tức về DDM

Tin tức cùng ngành