Mã Chứng Khoán   Tin tức  

PVP: Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam đăng ký bán 10.359.000 CP

HNX - 15/12/2020 11:27:05
PVP: Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 10.359.000 CP

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam
- Mã chứng khoán: PVP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 10.359.000 CP (tỷ lệ 10,99%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Lê Mạnh Hùng
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Giám đốc
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 10.359.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Thoái toàn bộ vốn
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 16/12/2020
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 14/01/2021.

Tin tức về PVP

Tin tức cùng ngành