Mã Chứng Khoán   Tin tức  

DVC: Nguyễn Tiến Thành - người có liên quan đến Phó Tổng Giám đốc - đã bán 210.000 CP

HNX - 23/12/2020 10:16:33
DVC: Nguyễn Tiến Thành - người có liên quan đến Phó Tổng Giám đốc - đã bán 210.000 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Tiến Thành
- Mã chứng khoán: DVC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 210.000 CP (tỷ lệ 1,95%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Tiến Quân
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám đốc
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Khác
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 35.750 CP (tỷ lệ 0,33%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 210.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 210.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 18/12/2020
- Ngày kết thúc giao dịch: 18/12/2020.

Tin tức về DVC

Tin tức cùng ngành