Mã Chứng Khoán   Tin tức  

TCH: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Đỗ Hữu Hạ

HOSE - 23/12/2020 10:20:12
TCH: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Đỗ Hữu Hạ

Đỗ Hữu Hạ thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy như sau:


Tài liệu đính kèm
 50013_GD-NNB-Do-Huu-Ha.pdf

Tin tức về TCH

Tin tức cùng ngành