Mã Chứng Khoán   Tin tức  

DVC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

HNX - 23/12/2020 10:39:44
DVC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DVC của CTCP Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/12/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/12/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2020
          - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 20/01/2021
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán – Phòng 115-118, tầng 1 tòa nhà Thành Đạt 1 – Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng – Số 3 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng kể từ ngày 20/01/2021 (vào giờ làm việc hành chính) và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Đối với các cổ đông đăng ký nhận cổ tức bằng chuyển khoản, đề nghị gửi đăng ký nhận cổ tức bằng chuyển khoản theo mẫu download tại www.dichvucang.com gửi về địa chỉ: Phòng Tài chính – Kế toán – Phòng 115-118, tầng 1 tòa nhà Thành Đạt 1 – Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng – Số 3 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng, điện thoại: 02253.827.970, fax: 02253.827.975 (Lưu ý: không chuyển qua tài khoản người khác).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Tin tức về DVC

Tin tức cùng ngành