Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HAX: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Nguyễn Thị Thanh Hằng

HOSE - 23/12/2020 11:58:26
HAX: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Nguyễn Thị Thanh Hằng

Nguyễn Thị Thanh Hằng báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh như sau:


Tài liệu đính kèm
 32936_n-Thi-Thanh-Hang.pdf

Tin tức về HAX

Tin tức cùng ngành