Mã Chứng Khoán   Tin tức  

TCH: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền

HOSE - 23/12/2020 17:45:11
TCH: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (mã CK: TCH) như sau:


Tài liệu đính kèm
 45425_c-2020-bang-tien.pdf

Tin tức về TCH

Tin tức cùng ngành