Mã Chứng Khoán   Tin tức  

ITS: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường

HNX - 29/12/2020 08:36:09
ITS: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ITS của CTCP Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/01/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/01/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến tổ chức ½ ngày, trong khoảng thời gian cuối tháng 01 năm 2021
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty số 01 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội
          - Nội dung họp: + Bổ sung thêm Người đại diện theo pháp luật Công ty;
+ Sửa đổi Điều lệ Công ty.

Tin tức về ITS

Tin tức cùng ngành