Mã Chứng Khoán   Tin tức  

MQN: Trương Minh Phương - Ủy viên HĐQT - đã bán 8.356 CP

HNX - 29/12/2020 08:39:50
MQN: Trương Minh Phương - Ủy viên HĐQT - đã bán 8.356 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trương Minh Phương
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: MQN
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 10.356 CP (tỷ lệ 0,34%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 10.356 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 8.356 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.000 CP (tỷ lệ 0,07%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: do biến động giá của thị trường không phù hợp
- Ngày bắt đầu giao dịch: 24/11/2020
- Ngày kết thúc giao dịch: 23/12/2020.

Tin tức về MQN

Tin tức cùng ngành