Mã Chứng Khoán   Tin tức  

KSB: Quyết định thay đổi niêm yết

HOSE - 29/12/2020 11:21:00
KSB: Quyết định thay đổi niêm yết

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (mã CK: KSB) được thay đổi niêm yết với nội dung như sau:


Tài liệu đính kèm
  104907_-doi-NY-co-phieu.pdf

Tin tức về KSB

Tin tức cùng ngành