Mã Chứng Khoán   Tin tức  

TDW: Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Công ty TNHH Nước sạch REE

HOSE - 30/12/2020 17:05:51
TDW: Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Công ty TNHH Nước sạch REE

Công ty TNHH Nước sạch REE báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức như sau:


Tài liệu đính kèm
  43434_HH-Nuoc-sach-REE.pdf

Tin tức về TDW

Tin tức cùng ngành