Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VGC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Hoàng Kim Bồng

HOSE - 11/01/2021 16:50:07
VGC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Hoàng Kim Bồng

Hoàng Kim Bồng thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Tổng Công ty Viglacera - CTCP như sau:

 


Tài liệu đính kèm
 52551_NBHoang-Kim-Bong.pdf

Tin tức về VGC

Tin tức cùng ngành