Mã Chứng Khoán   Tin tức  

TCH: Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm tài chính 2020

HOSE - 13/01/2021 15:31:11
TCH: Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm tài chính 2020

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy thông báo Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm tài chính 2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
 24627_tai20chinh202020.pdf

Tin tức về TCH

Tin tức cùng ngành