Mã Chứng Khoán   Tin tức  

FTI: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HNX - 15/01/2021 11:32:40
FTI: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu FTI của CTCP Công nghiệp - Thương mại Hữu Nghị như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/01/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/01/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung xin ý kiến: Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát, thôi giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 theo Đơn xin từ nhiệm.
          - Thời gian thực hiện: TCPH sẽ thông báo cụ thể trong phiếu lấy ý kiến
          - Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Công nghiệp - Thương mại Hữu Nghị, số 357 đường Lê Hồng Phong, phường 02, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh (Lầu 6).

Tin tức về FTI

Tin tức cùng ngành