Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VNF: Ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

HNX - 15/01/2021 11:35:18
VNF: Ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VNF của CTCP Vinafreight như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/01/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/01/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Số lượng cổ phiếu dự tính phát hành: 16.753.500
          - Tỷ lệ thực hiện: 1:2 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cứ 01 quyền được mua 02 cổ phiếu mới)
          - Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: Cổ phiếu dôi dư phát sinh bao gồm lượng cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đặt mua hết, HĐQT sẽ cộng dồn và phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu (10.000/ cổ phiếu). Số cổ phiếu phát hành nêu trên bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 123 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện 1:2, Cổ đông A được quyền mua thêm 123*2=246 (tương đương 246 cổ phiếu mới). Cổ đông A sẽ được mua thêm 246 cổ phiếu mới với giá 10.000 đồng/CP. Cổ đông A không mua thì HĐQT công ty sẽ quyết định chào bán cho đối tượng khác với giá bán lớn hơn hoặc bằng 10.000 đồng/ CP.
          - Thông tin về tài khoản đặt mua:
               + Tên tài khoản: Công ty Cổ phần VINAFREIGHT
               + Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – CN TP. Hồ Chí Minh.
               + Số tài khoản: 0071001212059
          - Loại cổ phiếu đặt mua: là loại tự do chuyển nhượng.
          - Thời gian chuyển nhượng quyền mua:
               + Thời gian bắt đầu: 29/01/2021
               + Thời gian kết thúc: 26/02/2021
          - Thời gian đăng ký đặt mua:
               + Thời gian bắt đầu: 29/01/2021
               + Thời gian kết thúc: 02/03/2021
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Văn phòng CTCP VINAFREIGHT, địa chỉ: Lầu 1, Block C, Tòa nhà văn phòng Waseco, số 10 Đường Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam và xuất trình CMND.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
          - Số lần chuyển nhượng quyền mua: 01 lần

Tin tức về VNF

Tin tức cùng ngành